Quảng cáo
 • pic

  Thuế máu trang 86 SGK Ngữ Văn 8

  Soạn bài Thuế máu trang 86 SGK Ngữ văn 8 tập 2. Câu 3. Nêu rõ các thủ đoạn, mánh khóe bắt lính của bọn thực dân. Người dân thuộc địa có thực "tình nguyện" hiến dâng xương máu như lời lẽ bịp bợm của bọn cầm quyền không?

 • pic

  Hội thoại trang 92 SGK Ngữ văn 8 tập 2

  Soạn bài Hội thoại trang 92 SGK Ngữ Văn 8. Câu 2. Cách cư xử của người cô có gì đáng chê trách?

 • Quảng cáo
 • pic

  Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận trang 113 SGK Ngữ văn 8 tập 2

  Soạn bài Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận Ngữ văn 8 tập 2. Câu 1. Những yếu tố biểu cảm trong phần I – Chiến tranh và “Người bản xứ” được thể hiện trong hệ thống các từ ngữ đối lập nhau, hoặc mang tính chất mỉa mai, châm biếm.

Gửi bài Hỏi bài