Quảng cáo
 • Bài đọc 1: Hươu cao cổ

  Hươu cao cổ cao như thế nào? Đánh dấu tích vào ô thích hợp. Chiều cao của hươu cao cổ có gì thuận tiện và có gì bất tiện. Hươu cao cổ sống với các loài vật khác như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước những ý đúng. Điền dấu câu phù hợp với mỗi ô trống: dấu chấm hay dấu phẩy. Đặt dấu phẩy còn thiếu vào những chỗ phù hợp trong đoạn văn sau.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Ai cũng có ích

  Chim gõ kiến, khỉ và sóc làm gì để chăm sóc cây và trồng cây? Nối đúng. Điều gì giúp voi phát hiện ra ích lợi của chiếc mũi dài? Đánh dấu tích vào ô trước ý đúng. Voi đã dùng chiếc mũi dài làm gì để cùng các bạn trồng cây? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Câu chuyện trên nói với em điều gì? Khoanh tròn ý em thích. Nối đúng. Điền dấu câu phù hợp với mỗi ô trống: dấu chấm, dấu chấm hỏi hay dấu chấm than. Điền từ ngữ phù hợp với chỗ trống để hoàn thành bản nội quy dưới đây. Để khách tham quan khôn

  Xem lời giải
 • Quảng cáo