Quảng cáo
 • pic

  Bài 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 trang 59 SBT Vật lí 10

  Giải bài 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 trang 59 sách bài tập vật lý 10. Một viên đạn đại bác khối lượng 5 kg bay với vận tốc 900 m/s có động năng lớn hơn bao nhiêu lần động năng của một ô tô khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 54 km/h ?

 • pic

  Bài 25.5, 25.6, 25.7 trang 60 SBT Vật lí 10

  Giải bài 25.5, 25.6, 25.7 trang 60 sách bài tập vật lý 10. Một vật nặng bắt đầu trượt từ đỉnh xuống chân một mặt phẳng nghiêng 30° so với mặt phẳng ngang. Cho biết mặt phẳng nghiêng dài 10 m và có hệ số ma sát là 0,20. Lấy g =3 10 m/s2. Xác định vận tốc của vật khi nó trượt đến chân mặt phẳng nghiêng này.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 25.8, 25.9, 25.10 trang 60,61 SBT Vật lí 10

  Giải bài 25.8, 25.9, 25.10 trang 60,61 sách bài tập vật lý 10. Một khẩu pháo khối lượng 10 tấn chứa viên đạn khối lượng 10 kg nằm trong nòng pháo. Lúc đầu, khẩu pháo đứng yên trên mặt đất phẳng ngang. Khi viên đạn được bắn ra với vận tốc đầu nòng 800 m/s, thì khẩu pháo bị giật lùi về phía sau. Bỏ qua ma sát với mặt đất. Xác định :