Quảng cáo
 • pic

  Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

  Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn chứng minh trang 65 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Đề 3: Chứng minh rằng văn chương “luyện những tình cảm ta sẵn có”.

 • pic

  Ý nghĩa văn chương

  Soạn bài Ý nghĩa văn chương trang 60 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Câu 1. Theo Hoài Thanh, nguồn gốc cốt yếu của văn chương là gì?

 • Quảng cáo
 • pic

  Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

  Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo) trang 64 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Câu 3. Viết một đoạn văn ngắn nói về lòng say mê văn học của em hoặc về ảnh hưởng của tác phẩm văn học đối với em, trong đó có dùng ít nhất một câu bị động.

Gửi bài Gửi bài