Quảng cáo
 • Bài đọc 1: Bờ tre đón khách

  Khách đến bờ tre là những loài chim nào? Viết tiếp. Gạch chân những dòng thơ cho thấy bờ tre rất vui khi có khách đến.Bài thơ tả dáng vẻ của mỗi loài chim đến bờ tre khác nhau thế nào. Câu thơ nào cho thấy bầy chim cu rất thích bờ tre. Bộ phận in đậm trong những câu sau trả lời cho câu hỏi nào. Đặt một câu có bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Chim sơn ca và bông cúc trắng

  Đoạn 1 giới thiệu những nhân vật nào của câu chuyện. Chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm sau. Hành động của hai cậu bé đã gây ra chuyện gì đau lòng? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Giả sử một cậu bé trong câu chuyện trên không muốn bắt chim sơn ca, cậu sẽ từ chối thế nào khi bạn rủ đi bắt chim? Chọn câu trả lời em thích. Hãy viết 1 – 2 câu thể hiện thái độ đồng tình với ý kiến trên. Dựa vào những điều vừa nói ở bài tập 1, hãy viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) về hoạt động của các bạn nhỏ tron

  Xem lời giải
 • Quảng cáo