Quảng cáo
 • pic

  Bài 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 trang 57 SBT Vật lí 10

  Giải bài 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 trang 57 sách bài tập vật lý 10. Một người đẩy chiếc hòm khối lượng 150 kg dịch chuyển một đoạn 5 m trên mặt sàn ngang. Hệ số ma sát của mặt sàn là 0,1. Lấy g ≈ 10 m/s2. Xác định công tối thiểu mà người này phải thực hiện.

 • pic

  Bài 24.5, 24.6, 24.7, 24.8 trang 58 SBT Vật lí 10

  Giải bài 24.5, 24.6, 24.7, 24.8 trang 58 sách bài tập vật lý 10. Một học sinh đẩy một vật nặng với lực đẩy 50 N chuyển dời được 5 m. Nếu coi lực ma sát tác dụng lên vật ngược hướng với lực đẩy và có độ lớn 43 N, thì công mà học sinh thực hiện là

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 24.9, 24.10, 24.11, 24.12 trang 58,59 SBT Vật lí 10

  Giải bài 24.9, 24.10, 24.11, 24.12 trang 58,59 sách bài tập vật lý 10. Một nhà máy thuỷ điện có hồ chứa nước nằm ở độ cao 30 m so với nơi đặt các tua bin của máy phát điện. Cho biết lưu lượng nước từ hồ chảy vào các tua bin là 10000 m3/ phút và các tua bin có thể thực hiện việc biến đổi năng lượng thành điện năng với hiệu suất là 0,80. Xác định công suất của các tua bin phát điện.