Quảng cáo
 • Bài đọc 1: Chim én

  Em hiểu chim én “rủ mùa xuân cùng về” nghĩa là gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Gạch chân những câu thơ tả vẻ đẹp của cây cối khi xuân về. Em muốn chim én nói gì khi xuân về. Gạch chân bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ở đâu. Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Chim rừng Tây Nguyên

  Gạch chân những từ ngữ tả vẻ đẹp của mặt hồ Y-ơ-pao. Quanh hồ Y-rơ-pao có những loài chim nào. Mỗi câu dưới đây miêu tả loài chim nào? Điền vào chỗ trống cho phù hợp. Bộ phận câu in đậm trong các câu sau trả lời cho câu hỏi nào? Đánh dấu vào ô trống trước ý đúng. Gạch chân bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ở đâu. Dựa vào những điều đã quan sát và trao đổi với bạn ở tiết học trước, hãy viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) về đồ vật, đồ chơi hình một loài chim (hoặc tranh ảnh loài chim) em yêu thíc

  Xem lời giải
 • Quảng cáo