Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 60, 61, 62

  Chọn chuyến đi (H.8.1) Chọn vé tàu (H.8.2) Có bao nhiêu số tự nhiên từ 1 đến 30 mà không nguyên tố cùng nhau với 35?

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 2 trang 62, 63, 64

  Thầy Trung muốn đi từ Hà Nội vào Huế, rồi từ Huế vào Quảng Nam Để lắp ghế vào một phòng chiếu phim, các ghế được gắn nhãn bằng một chữ cái in hoa Tại kì World Cup năm 2018, vòng bảng gồm có 32 đội tham gia

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 3 trang 64, 65

  Từ các chữ số 0, 1, 2, 3 có thể lập được bao nhiêu số thỏa mãn: Khối lớp 10 của một trường trung học phổ thông có ba lớp 10A, 10B, 10C.

  Xem chi tiết
 • Bài 8.1 trang 65

  Trên giá sách có 8 cuốn truyện ngắn, 7 cuốn tiểu thuyết và 5 tập thơ (tất cả đều khác nhau). Vẽ sơ đồ hình cây cho biết bạn Phong có bao nhiêu cách chọn một cuốn để đọc vào ngày cuối tuần.

  Xem chi tiết
 • Bài 8.2 trang 65

  Một người gieo đồng xu hai mặt, sau mỗi lần gieo thì ghi lại kết quả là sấp hay ngửa. Hỏi nếu người đó gieo 3 lần thì có thể có bao nhiêu khả năng xảy ra?

  Xem chi tiết
 • Bài 8.3 trang 65

  Ở một loài thực vật, A là gen trội quy định tính trạng hoa kép, a là gen lặn quy định tính trạng hoa đơn.

  Xem chi tiết
 • Bài 8.4 trang 65

  Có bao nhiêu số tự nhiên

  Xem chi tiết
 • Bài 8.5 trang 65

  Mật khẩu của chương trình máy tính quy định gồm 3 kí tự, mỗi kí tự là một chữ số. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu mật khẩu khác nhau?

  Xem chi tiết