Quảng cáo
 • pic

  Mục 1,2, ghi nhớ trang 45, 46 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải mục 1,2, các thí nghiệm chứng minh hiện tượng hô hấp ở cây, hô hấp ở cây và ghi nhớ trang 45, 46 VBT Sinh học 6: Các thí nghiệm chứng minh hiện tượng hô hấp ở cây

 • pic

  Câu hỏi 6 trang 46,47 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 6 trang 46,47 VBT Sinh học 6: Để xác định một cây xanh chủ yếu thải ra khí cacbonic trong quá trình hô hấp thì trong bốn điều kiện dưới đây điều kiện nào là cần thiết cho thí nghiệm

 • Quảng cáo

Gửi bài