Quảng cáo
 • Sự giàu đẹp của tiếng Việt

  I. VỀ TÁC GIẢ Đặng Thai Mai (1902-1984) là một nhà văn, đồng thời là nhà nghiên cứu văn học lớn. Những bài phê bình, những công trình nghiên cứu của ông có giá trị lớn về học thuật, mang đến cho bạn đọc những nhận thức sâu sắc về tác gia, tác phẩm văn học, về ngôn ngữ dân tộc,…

  Xem lời giải
 • Thêm trạng ngữ cho câu

  Soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu trang 39 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Câu 3. Dựa vào kiến thức đã học ở bậc Tiểu học: a) Hãy phân loại các trạng ngữ vừa tìm được qua bài tập 2.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

  Soạn bài Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh trang 41 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Câu 1. Hãy nêu ví dụ và cho biết: Trong đời sống, khi nào người ta cần chứng minh? Khi cần chứng minh cho ai đó tin rằng lời nói của em là thật, em phải làm như thế nào?

  Xem lời giải