Quảng cáo
 • pic

  Mục 1,2, ghi nhớ trang 42 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải mục 1,2, cây cần những gì để chế tạo tinh bột, khái niệm quang hợp và ghi nhớ trang 42 VBT Sinh học 6: Điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông A khác với cây trong chuông B ở điểm nào?

 • pic

  Câu hỏi 3 trang 42,43 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 2 trang 42,43 VBT Sinh học 6: Thân non có màu xanh có tham gia quang hợp được không? Vì sao?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi 4 trang 43 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 4 trang 43 VBT Sinh học 6: Người ta bố trí một thí nghiệm như hình vẽ. Theo em có thể quan sát thấy hiện tượng gì? Giải thích kết quả thí nghiệm nếu thay đổi độ chiếu sáng của đèn (chuẩn bị cho bài sau)

Gửi bài