Quảng cáo
 • pic

  Bài 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5 trang 48 SBT Vật lí 10

  Giải bài 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5 sách bài tập vật lý 10. Một thanh cứng có khối lượng có thể quay trong mặt phẳng nằm ngang xung quanh một trục thẳng đứng đi qua trung điểm o của thanh. Trên thanh có gắn hai hình trụ giống nhau nhưng ở những vị trí khác nhau như hình 21. l. Hỏi trong trường hợp nào vật (bao gồm thanh và hai hình trụ) có mức quán tính đối với trục quay là bé nhất ?

 • pic

  Bài 21.6, 21.7, 21.8, 21.9 trang 49 SBT Vật lí 10

  Giải bài 21.6, 21.7, 21.8, 21.9 trang 49 sách bài tập vật lý 10. Một vật có khối lượng 1,0 kg đang nằm yên trên sàn nhà. Người ta kéo vật bằng một lực nằm ngang làm nó đi được 80 cm trong 2 s. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là 0,30. Lấy g = 9,8 m/s2.

 • Quảng cáo