Quảng cáo
 • pic

  Ôn tập về văn bản thuyết minh trang 35 SGK Ngữ văn 8 tập 2

  Soạn bài Ôn tập về văn bản thuyết minh - Ngữ văn 8 tập 2. Câu 1. Văn bản thuyết minh có vai trò và tác dụng như thế nào trong đời sống?

 • pic

  Câu cầu khiến trang 30 SGK Ngữ văn 8 tập 2

  Soạn bài Câu cầu khiến trang 30 SGK Ngữ văn 8 tập 2. Câu 2. Trong những đoạn trích sau đây, câu nào là câu cầu khiến? Nhận xét sự khác nhau về hình thức biểu hiện ý nghĩa cầu khiến giữa những câu đó.

 • Quảng cáo
 • pic

  Tức cảnh Pác Bó trang 28 SGK Ngữ văn 8 tập 2

  Soạn bài Tức cảnh Pác Bó trang 28 SGK Ngữ văn 8 tập 2. Câu 2. Nhận xét về giọng điệu chung của bài thơ. Tâm trạng của Bác Hồ ở Pác Bó được biểu hiện như thế nào qua bài thơ? Vì sao Bác lại cảm thấy cuộc sống gian khổ thật là sang?

 • pic

  Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

  Soạn bài Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh - Ngữ văn 8 tập 2. Câu 3. Làm thế nào để có những kiến thức về một danh lam thắng cảnh?

Gửi bài Hỏi bài