Quảng cáo
 • Giải mục 1 trang 100, 101

  Dựa trên dữ liệu khảo sát về món ăn Việt Nam được ưa thích, một công ty du lịch đã vẽ hai biểu đồ sau: a) Hai biểu đồ này biểu diễn cùng một dữ liệu không? Lập bảng thống kê về dữ liệu đó. b) Trong Biểu đồ a), tỉ lệ chiều cao giữa cột màu xanh và cột màu vàng có bằng tỉ lệ hai số mà chúng biểu diễn không? Giải thích tại sao.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Giải mục 2 trang 102, 103

  Các biểu đồ sau cho biết cơ cấu năng lượng được khai thác, sản xuất trong nước các năm 2018 và 2019. a) Lập bảng thống kê cho biết cơ cấu năng lượng được khai thác, sản xuất trong nước (theo tỉ lệ %) năm 2019. b) Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu năng lượng được khai thác, sản xuất trong các nước năm 2019 so với năm 2018.

  Xem chi tiết
 • Giải bài 5.10 trang 104

  Biểu đồ cột (H.5.17) biểu diễn số tiền mỗi người trong nhóm học sinh có được nhờ bán phế liệu. a) Số tiền của Tuyết có gấp đôi số tiền của Khánh không? Giải thích tại sao. b) Lập bảng thống kê cho số tiền mỗi bạn có được nhờ bán phế liệu.

  Xem chi tiết
 • Giải bài 5.11 trang 104

  Cho biểu đồ cột (H.5.18) a) Doanh thu của nhà máy trong Biểu đồ a) có tăng nhanh hơn doanh thu của nhà máy trong Biểu đồ b) hay không? b) Hai biểu đồ này có cùng biểu diễn một dãy số liệu không? c) Giải thích tại sao hai đường gấp khúc trên hai biểu đồ có độ dốc khác nhau.

  Xem chi tiết
 • Giải bài 5.12 trang 104

  Cho biểu đồ (H.5.19) a) So sánh tỉ lệ diện tích đất rừng trên tổng diện tích đất của hai nước b) Cho biết xu thế tăng, giảm của tỉ lệ diện tích đất rừng trên tổng diện tích đất của mỗi nước. c) Lập bảng thống kê về tỉ lệ diện tích đất rừng của Việt Nam trên tổng diện tích đất qua các năm d) Tổng diện tích đất của Việt Nam, Indonesia tương ứng là 331690 km2; 11826440 km2. Tính diện tích đất rừng của Việt Nam, Indonesia năm 2017.

  Xem chi tiết
 • Giải bài 5.13 trang 105

  Biểu đồ (H.5.20) cho biết cơ câu GDP của Việt Nma năm 2021 a) Lĩnh vực nào đóng góp nhiều nhất vào GDP, với bao nhiêu phần trăm? b) GDP Việt Nam năm 2021 là 0,4 nghìn tỉ đô la Mỹ. Lĩnh vực dịch vụ đóng góp bao nhiêu tỉ đô la Mỹ?

  Xem chi tiết
 • Giải bài 5.14 trang 105

  Cho biểu đồ (H.5.21) a) Nhận xét về xu thế của thị phần xuất khẩu gạo của Thái Lan trong các năm từ 2017 đến 2020 b) Lập bảng thống kê thị phần xuất khẩu gạo của Việt Nam trong giai đoạn này.

  Xem chi tiết