Quảng cáo
 • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 59

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 59, 60 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 8. Điền vào dấu chấm những ý thích hợp : - Hiến pháp là ....

  Xem lời giải
 • Bài 6, 7, 8, 9 trang 60

  Giải bài tập 6, 7, 8, 9 trang 60, 61, 62 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 8. Việc sửa đổi Hiến pháp phải được bao nhiêu đại biểu tán thành : - 2/3 số đại biểu ....

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo