Quảng cáo
 • Bài đọc 1: Con trâu đen lông mượt

  Bài thơ là lời của ai. Gạch chân từ ngữ tả hình dáng con trâu trong 4 dòng thơ đầu. Cách trò chuyện của bạn nhỏ thể hiện tình cảm với con trâu như thế nào. Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp. Gạch chân những câu là lời khuyên của bạn nhỏ với con trâu.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Con chó nhà hàng xóm

  Cún Bông đã giúp Bé như thế nào? Đánh dấu tích vào ô trống trước ý đúng. Vì sao bác sĩ nghĩ rằng Bé mau lành là nhờ Cún Bông. Gạch chân bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Thế nào. Đặt 1 câu nói về Cún Bông theo mẫu Ai thế nào. Dựa theo mẫu thời gian biểu của bạn Thu Huệ (SGK, trang 17), lập thời gian biểu buổi tối của em.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo