Quảng cáo
 • pic

  I. Em đọc truyện "Trong giờ kiểm tra toán"

  Em đọc truyện "Trong giờ kiểm tra toán" trang 7, 8 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Ba tiếng trống báo giờ vào lớp. Cả lớp 7A chuẩn bị làm bài kiểm tra toán cuối học kì I ....

 • pic

  II. Em suy nghĩ - Bài 2: Trung thực

  Giải bài tập 1, 2 trang 9 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Tìm những từ trái nghĩa với trung thực.

 • Quảng cáo
 • pic

  III. Bài học rút ra - Bài 2: Trung thực

  Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân từ bài từ bài "Trung thực" và ghi vào vở.

Gửi bài Gửi bài