Bài 2 trang 96 SGK Hóa học 10

Đặc điểm nào dưới đây

Quảng cáo

Đề bài

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen (F, Cl, Br, I)?

A. Nguyên tử có khả năng thu thêm 1e.

B. Tạo ra hợp chất liên kết cộng hóa trị có cực với hiđro.

C. Có số oxi hóa -1 trong mọi trường hợp.

D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết khái quát về nhóm halogen Tại đây 

Lời giải chi tiết

Trong tất cả các hợp chất F chỉ có số oxi hóa -1 di F có độ âm điện lớn nhất

Các nguyên tố halogen khác ngoài số oxi hóa -1 còn có các số oxi hóa +1, +3, +5, +7.

Đáp án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close