Bài 2 trang 70 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 2 trang 70 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Khí thoát ra từ đám cháy chứa cacbonic, sunfuro... Vậy khí thoát ra khỏi đám cháy cần làm gì để hạn chế hít khí từ phía ngoài? Giải thích và viết phương trình hoá học phản ứng xảy ra mà em biết.

Lời giải chi tiết

Dùng khăn tẩm ướt nước vôi trong để che miệng, mũi sẽ hạn chế hít khí cacbonic, sunforo vì:

\(\eqalign{
& C{O_2}\,\, + \,\,\,Ca{(OH)_2}\, \to \,\,CaC{O_3}\,\, + \,\,{H_2}O \cr
& S{O_2}\,\, + \,\,Ca{(OH)_2}\, \to \,\,CaS{O_3}\,\, + \,\,{H_2}O \cr} \)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải