Bài 2 trang 70 SGK Hóa học 10

Tìm câu sai trong các câu sau đây

Quảng cáo

Đề bài

Tìm câu sai trong các câu sau đây;

A. Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử.

B. Trong tinh thể phân tử, lực liên kết yếu giữa các phân tử là liên kết cộng hóa trị.

C. Trong tinh thể phân tử, lực liên kết giữa các phân tử là liên kết yếu

D. Tinh thể iot là tinh thể phân tử.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Trong tinh thể phân tử, các phân tử hút nhau bằng lực tương tác yếu giữa các phân tử

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài