Bài 2 trang 7 SGK Hình học 10

Giải bài 2 trang 7 SGK Hình học 10. Trong hình 1.4, hãy chỉ ra các vectơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng và các vec tơ bằng nhau

Quảng cáo

Đề bài

Trong hình 1.4, hãy chỉ ra các vec tơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng và các vectơ bằng nhau.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Hai vecto được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

+) Hai vecto cùng phương thì chúng chỉ có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.

+) Hai vecto bằng nhau nếu chúng cùng hướng và có cùng độ dài.

Lời giải chi tiết

- Các vectơ cùng phương:

\(\overrightarrow{a}\) và \(\overrightarrow{b}\) cùng phương

\(\overrightarrow{x}\), \(\overrightarrow{y}\), \(\overrightarrow{z}\), \(\overrightarrow{w}\) cùng phương;

\(\overrightarrow{u}\) và \(\overrightarrow{v}\) cùng phương.

- Các vectơ cùng hướng: 

\(\overrightarrow{a}\) và \(\overrightarrow{b}\) cùng hướng;

\(\overrightarrow{x}\), \(\overrightarrow{y}\), \(\overrightarrow{z}\) cùng hướng.

- Các vectơ ngược hướng:

\(\overrightarrow{u}\) và \(\overrightarrow{v}\) ngược hướng;

\(\overrightarrow{z}\) và \(\overrightarrow{w}\) ngược hướng;

\(\overrightarrow{y}\) và \(\overrightarrow{w}\) ngược hướng;

\(\overrightarrow{x}\) và \(\overrightarrow{w}\) ngược hướng.

- Các vectơ bằng nhau:  \(\overrightarrow{x}\) = \(\overrightarrow{y}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Các định nghĩa
Gửi bài