Bài 2 trang 7 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Những chất nào có phản ứng tráng bạc, vì sao?

Quảng cáo

Đề bài

a) Viết công thức cấu tạo các đồng phân ứng với công thức phân tử \({C_2}{H_4}{O_2}\) .

b) Gọi tên các đồng phân có nhóm

c) Những chất nào có phản ứng tráng bạc, vì sao?

Lời giải chi tiết

a) + b) Công thức cấu tạo các đồng phân ứng với CTPT \({C_2}{H_4}{O_2}\) và gọi tên.

c) Chất có phản ứng tráng bạc là: \(HCOOC{H_3}\) và \(CHO - C{H_2}OH\) do trong cấu tạo phân tử có chứa nhóm \( - CHO\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close