Bài 2 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 2 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy phát biểu và viết hệ thức của định luật Joule – Lenz. Nêu tên gọi và đơn vị đo của các đại lượng trong hệ thức.

Một dây dẫn có điện trở \(R = 10\Omega \) coi như không đổi có cường độ dòng điện I = 2A chạy qua. Tính nhiệt lượng do dây tỏa ra trong thời gian 10 min.

Lời giải chi tiết

- Nhiệt lượng tỏa ra từ một vật dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

- Hệ thức: \(Q = {I^2}Rt\)

Trong đó:

R là điện trở có đơn vị là ôm \(\left( \Omega  \right)\)

I là cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn, có đơn vi là ampe (A).

t là thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn, đơn vị là giây (s).

Q là nhiệt lượng tỏa ra từ vật dẫn, đơn vị là jun (J).

- Nhiệt lượng do dây tỏa ra trong thời gian 10 min là :

\(Q = {I^2}Rt = {2^2}.10.\left( {10.60} \right) = 24000J\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close