Bài 4 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 4 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Quảng cáo

Đề bài

Trong một mạch điện có hai điện trở R1 và R2 mắc song song, với R1 = 3R2. Trong cùng thời gian t, nhiệt lượng tỏa ra từ R1 là Q1, tù R2 là Q2. Liên hệ nào sau đây giữa Q1, Q2 là đúng?

A. \({Q_1} = 3{Q_2}\)                                 

B. \({Q_1} = 9{Q_2}\)

C. \({Q_2} = 3{Q_1}\)                                  

D. \({Q_2} = 9{Q_1}\)

Lời giải chi tiết

Theo định luật Joule – Lenz thì:

\(\left\{ \matrix{  {Q_1} = {I^2}{R_1}t = U.{I_1}t \hfill \cr  {Q_2} = {I^2}{R_2}t = U.{I_2}t \hfill \cr}  \right.\,\,\,\,\left( 1 \right)\)

Mà \({R_1} = 3{R_2}\) nên \(U = {I_1}{R_1} = {I_2}{R_2}\) hay \({I_1}3{R_1} = {I_2}{R_2}\)

Vậy \({I_2} = 3{I_1}\)

Thay vào (1) ta có \({Q_2} = 3{Q_1}\)

Chọn C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close