Bài 2 trang 51 SGK Hóa học 10

Số hiệu nguyên tử Z

Quảng cáo

Đề bài

Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào sau đây đúng ?

A. Cả 4 nguyên tố trên thuộc 1 chu kì.

B. M, Q thuộc chu kì 4.

C. A, M thuộc chu kì 3.

D. Q thuộc chu kì 3.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố. Dựa vào cấu hình nguyên tử các nguyên tố để lựa chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết

X: 1s22s22p2  \( \to\) X thuộc chu kì 2

A: 1s22s22p\( \to\) A thuộc chu kì 2

M: 1s22s22p63s23p64s2

\( \to\) M thuộc chu kì 4

Q: 1s22s22p63s22p64s1  \( \to\) Q thuộc chu kì 4

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close