Bài 2 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tìm hai số có tổng là 34 và hiệu là 10.

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Tìm hai số có tổng là 34 và hiệu là 10.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi số lớn là x, số nhỏ là y \(\left( {x,y \in N;\,\,x > y} \right)\).

Vì hai số có tổng là 34 nên … (1)

Vì hai số có hiệu là 10 nên … (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}.................\\.................\end{array} \right.\)

Sử dụng phương pháp thế hoặc cộng đại số để giải hệ phương trình. 

Kết luận:…………..

Lời giải chi tiết

Gọi số lớn là x, số nhỏ là y \(\left( {x,y \in N;\,\,x > y} \right)\).

Vì hai số có tổng là 34 nên \(x + y = 34\,\,\,\left( 1 \right)\)

Vì hai số có hiệu là 10 nên \(x - y = 10\,\,\,\left( 2 \right)\)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

\(\left\{ \begin{array}{l}x + y = 34\\x - y = 10\end{array} \right. \\\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}2x = 44\\x + y = 34\end{array} \right. \\\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 22\\y = 12\end{array} \right.\)

Vậy hai số cần tìm là 22 và 12.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close