Bài 2 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tìm hai số có tổng là 34 và hiệu là 10.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm hai số có tổng là 34 và hiệu là 10.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi số lớn là x, số nhỏ là y \(\left( {x,y \in N;\,\,x > y} \right)\).

Vì hai số có tổng là 34 nên … (1)

Vì hai số có hiệu là 10 nên … (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}.................\\.................\end{array} \right.\)

Sử dụng phương pháp thế hoặc cộng đại số để giải hệ phương trình. 

Kết luận:…………..

Lời giải chi tiết

Gọi số lớn là x, số nhỏ là y \(\left( {x,y \in N;\,\,x > y} \right)\).

Vì hai số có tổng là 34 nên \(x + y = 34\,\,\,\left( 1 \right)\)

Vì hai số có hiệu là 10 nên \(x - y = 10\,\,\,\left( 2 \right)\)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

\(\left\{ \begin{array}{l}x + y = 34\\x - y = 10\end{array} \right. \\\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}2x = 44\\x + y = 34\end{array} \right. \\\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 22\\y = 12\end{array} \right.\)

Vậy hai số cần tìm là 22 và 12.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close