Bài 2 trang 23 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 23 SGK Đại số 10. Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 1745,25.

Quảng cáo

Đề bài

Chiều dài một cái cầu là \(l= 1745,25 m ± 0,01 m\). Hãy viết số quy tròn của số gần đúng \(1745,25\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu độ chính xác của phép đo đến hàng phần nghìn thì ta phải quy tròn đến hàng phần trăm; độ chính xác đến hàng phần trăm thì ta phải quy tròn đến hàng phần chục; …

Lời giải chi tiết

Ta có: l = 1745,25m ± 0,01m có độ chính xác đến hàng phần trăm (độ chính xác là 0,01) nên ta quy tròn số đến hàng phần chục.

Vậy số quy tròn của 1745,25m là 1745,3 m.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 5. Số gần đúng. Sai số
Gửi bài