Bài 2 trang 217 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn câu đúng.

Quảng cáo

Chọn câu đúng.

Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền sáng

A. luôn lớn hơn 1                      B. luôn nhỏ hơn 1.

C.bằng 1.                                 D. luôn lớn hơn 0.

Giải

Chọn A

Loigiaihay.com


Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 44. Khúc xạ ánh sáng
Gửi bài