Bài 1 trang 217 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn câu đúng.

Quảng cáo

Chọn câu đúng.

Chiết suất tí đối giữa môi trương khúc xạ và môi trường tới

A. luôn lớn hơn 1.

B. luôn nhỏ hơn 1.

C. bằng tỉ số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới.

D. bằng hiệu số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới.

Giải

Chọn C. Ta có \({n_{21}} = {{{n_2}} \over {{n_1}}}\)

Loigiaihay.com


Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 44. Khúc xạ ánh sáng
Gửi bài