Bài 2 trang 183 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 trong dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp là

Quảng cáo

Đề bài

Hòa tan hoàn toàn \(10\) gam hỗn hợp gồm \(Al\) và \(A{l_2}{O_3}\) trong dung dịch \(NaOH\) dư thu được \(6,72\) lít khí \({H_2}\) (đktc). Phần trăm khối lượng của \(Al\) trong hỗn hợp là

A. \(48\%\)

B. \(50\%\)

C. \(52\%\)

D. \(54\%\)

Lời giải chi tiết

Chọn D.

Ta có:

\(\eqalign{
& {n_{{H_2}}} = {{6,72} \over {22,4}} = 0,3(mol). \cr 
& 2Al + 2NaOH + 6{H_2}O \to 2Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right] + 3{H_2} \uparrow . \cr 
& 0,2\; \leftarrow\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; 0,3 \cr 
& A{l_2}{O_3} + 2NaOH + 3{H_2}O \to 2Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]. \cr 
& \Rightarrow {m_{Al}} = 0,2.27 = 5,4(g) \Rightarrow \% {m_{Al}} = {{5,4} \over {10}}.100 = 54\% \cr} \)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close