Bài 2 trang 18 SGK Hoá học 10

Tính nguyên tử khối trung bình của kali biết rằng trong tự nhiên thành phần % các đồng vị của kali là :

Quảng cáo

Đề bài

Tính nguyên tử khối trung bình của kali biết rằng trong tự nhiên thành phần % các đồng vị của kali là :

93,258% \( _{19}^{39}\textrm{K}\);  0,012% \( _{19}^{40}\textrm{K}\) và 6,730% \( _{19}^{41}\textrm{K}\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\overline M  = \frac{{\% X.{M_X} + \% Y.{M_Y} + \% Z.{M_Z}}}{{100}}\)

Lời giải chi tiết

Nguyên tử khối trung bình của Kali là: 

\( \overline{A_{kali}}=\dfrac{39.93,258+40.0,012+41.6.73}{100}\) = 39,13472u.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close