Bài 2 trang 157 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Trong quá trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương (anot)?

Quảng cáo

Đề bài

Trong quá trình điện phân dung dịch \(KBr\), phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương (anot)?

A. Ion \(B{r^ - }\) bị oxi hóa

B. Ion \(B{r^ - }\) bị khử 

C. Ion\( {K^ + }\) bị oxi hóa

D. Ion \({K^ + }\) bị khử

Lời giải chi tiết

Chọn A.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close