Bài 2 trang 152 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Câu nào sau đây mô tả đúng sự biến đổi tính chất của các kim loại kiềm theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần?

Quảng cáo

Đề bài

Câu nào sau đây mô tả đúng sự biến đổi tính chất của các kim loại kiềm theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần?

A. Bán kính nguyên tử giảm dần

B. Nhiệt độ nóng chảy tăng dần

C. Năng lượng ion hóa \({I_1}\) của nguyên tử giảm dần

D. Khối lượng riêng của đơn chất giảm dần

Lời giải chi tiết

Chọn C

loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 152 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

  Kim loại Na ở nhiệt độ cao tác dụng với khí oxi khô và dư, tạo ra peoxit. Khi hợp chất này tác dụng với nước, thu được dung dịch natri hiđroxit. Người ta cũng có thể thu được dung dịch natri hiđroxit bằng cách cho kim loại natri tác dụng với nước. Viết các phương trình hóa học.

 • Bài 4 trang 153 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

  Hãy giải thích vì sao kim loại kiềm có khối lượng riêng nhỏ, nhiệt độ nóng chảy thấp và năng lượng ion hóa thấp.

 • Bài 5 trang 153 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao.

  Ion Na+ có tồn tại hay không, nếu nếu ta thực hiện hoàn toàn các quá trình hóa học và điện hóa học sau đây?

 • Bài 6 trang 153 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao.

  Hãy chọn 2 kim loại khác nhau, cùng nhóm với kim loại natri và so sánh tính chất của những kim loại này với natri về những mặt sau:

 • Bài 7 trang 153 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao.

  Dựa vào khối lượng riêng của các kim loại kiềm (xem bảng 6.1) để tính thể tích mol nguyên tử của chúng ở trạng thái rắn. Có nhận xét gì về sự biến đổi thể tích mol nguyên tử với sự biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố kim loại kiềm?

Quảng cáo
close