Bài 2 trang 121 SGK Sinh học 9

Quan sát lớp học và điển thêm những nhân tố sinh thái tác động đến việc học tập và sức khỏe của học sinh trong bảng 41.3.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát lớp học và điền thêm những nhân tố sinh thái tác động đến việc học tập và sức khỏe của học sinh trong bảng 41.3

Bảng 41.3: Bảng điền các nhân tố sinh thái trong lớp học

STT

Nhân tố sinh thái

Mức tác động

1

Ánh sáng

Đủ ánh sáng để đọc sách

2

 

 

3

 

 

4

 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết

Bảng 41.3: Bảng điền các nhân tố sinh thái trong lớp học

STT

Nhân tố sinh thái

Mức tác động

1

Ánh sáng

Đủ ánh sáng để đọc sách

2

Nhiệt độ

Đảm bảo đủ ấm về mùa đông, mát về mùa hè

3

Nồng độ ôxi

Đảm bảo cung cấp đầy đủ ôxi cho học tập hiệu quả

4

Độ cao của bàn ghế

Đảm bảo phù hợp với lứa tuổi

5

Giáo viên giảng bài

Tác động tới học sinh, lắng nghe thầy cô giảng bài.

6 Bạn học ngồi cạnh nói chuyện trong giờ học Nói chuyện trong giờ, không tập trung nghe giảng

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close