Bài 2 trang 113 SGK Hóa học 10

Đổ dung dịch chứa

Quảng cáo

Đề bài

Đổ dung dịch chứa 1 g HBr vào dung dịch chứa 1 g NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang màu nào?

A. Màu đỏ.

B. Màu xanh.

C. Không đổi màu.

D. Không xác định được.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

HBr + NaOH → NaBr + H2O

\({n_{HB{\rm{r}}}} = \dfrac{1}{{81}}\,\,mol\)

\({n_{NaOH}} = \dfrac{1}{{40}}\,\,mol\)

Vì \({n_{NaOH}} > {n_{HB{\rm{r}}}}(\dfrac{1}{{40}} > \dfrac{1}{{81}}) \to \) sau phản ứng NaOH dư

Do đó giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close