Bài 2 trang 108 SGK Hóa học 10

Nêu tính chất hóa học chính và ứng dụng của nước Gia- ven, clorua vôi.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu tính chất hóa học chính và ứng dụng của nước Gia- ven, clorua vôi.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về nước Gia-ven và clorua vôi Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Tính chất hóa học của nước Gia- ven

-   Nước Gia-ven là hỗn hợp muối NaCl và NaClO là muối của axit yếu, trong không khí tác dụng với CO2 cho HClO không bền có tính oxi hóa mạnh.

NaClO + CO2 + H2O  → NaHCO3 + HClO

2HClO → 2HCl + O2

-  Nước Gia- ven không để được lâu, có tính oxi hóa mạnh.

b)   Tính chất hóa học của clorua vôi

-   Clorua vôi có tính oxi hóa mạnh, khi tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí Clo:

  CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2↑  + H2O

-   Trong không khí ẩm, clorua vôi tác dụng với CO2

 2CaOCl2  + CO2 + H2O → CaCO3 ↓ + CaCl2 + 2HClO

c)  Ứng dụng của nước Gia-ven và clorua vôi

-   Ứng dụng của nước Gia-ven

Dùng để tẩy trắng sợi vải, giấy. Nó cũng được dùng để khử mùi,sát trùng khi tẩy uế nhà vệ sinh hoặc những khu vực bị ô nhiễm khác.

-  Ứng dụng của clorua vôi:

Cũng dùng để tẩy trắng sợi vải, giấy, để tẩy uế các hố rác, cống rãnh. Do khả năng tác dụng nhiều với chất hữu cơ, clorua vôi dùng để xử lí các chất độc. Một lượng lớn clorua vôi được dùng trong việc tinh chế dầu mỏ

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close