Quảng cáo
 • pic

  Bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 5,6 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 5,6 SBT Vật Lí 11. Môi trường nào dưới đây không chứa điện tích tự do ?

 • pic

  Bài 2.4, 2.5, 2.6 trang 6 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 2.4, 2.5, 2.6 trang 6 SBT Vật Lí 11. Đưa một quả cầu kim loại A nhiễm điện dương lại gần một quả cầu kim loại B

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2.7 trang 6 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 2.7 trang 6 SBT Vật Lí 11. Hãy giải thích tại sao ở các xe xitec chở dầu người ta phải lắp một chiếc xích sắt chạm xuống đất.

 • pic

  Bài 2.8 trang 6 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 2.8 trang 6 SBT Vật Lí 11. Treo một sợi tóc trước màn hình của một máy thu hình (tivi) chưa hoạt động. Đột nhiên bật máy.

 • pic

  Bài 2.9 trang 7 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 2.9 trang 7 SBT Vật Lí 11. Có ba quả cầu kim loại A, B, C. Quả cầu A tích điện dương. Các quả cầu B và C không mang điện.

 • pic

  Bài 2.10 trang 7 SBT Vật Lí 11

  Giải bài 2.10 trang 7 SBT Vật Lí 11. Đặt hai hòn bi thép nhỏ không nhiễm điện, gần nhau, trên mặt một tấm phẳng, nhẵn, nằm ngang.

Gửi bài