Quảng cáo
 • Bài đọc 1: Ngày hôm qua đâu rồi?

  Bạn nhỏ hỏi bố điều gì? Viết tiếp để hoàn thành câu. Theo em, vì sao bạn nhỏ hỏi như vậy? Ngày hôm qua không mất đi vì trong ngày hôm qua. Hỏi đáp với bạn. Viết tiếp. Điền các từ ngữ chỉ ngày phù hợp với chỗ trống. Điền các từ ngữ chỉ năm phù hợp với chỗ trống.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Một ngày hoài phí

  Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm, Dựa theo câu mẫu ở bài tập 1, viết 1 - 2 câu giới thiệu với bạn 1 - 2 đồ vật em có trên bàn hoặc trong cặp sách. Viết bản tự thuật của em theo mẫu.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài