Bài 2 SGK trang 99 hóa học 12 nâng cao.

a) Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán. b) Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2

a) Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán.

b) Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.

Lời giải chi tiết

a)

* Giống nhau: Đều có thành phần polime
* Khác nhau: Về tính chất:
  + Chất dẻo: có tính dẻo
  + Tơ: hình sợi dài, mảnh, mềm, dai
  + Cao su; Có tính đàn hồi
  + Keo dán: có khả năng kết dính

b) Chất dẻo và vật liệu compozit đều là vật liệu polime nhưng khác nhau về thành phần, dẫn đến khác nhau về tính chất. Điểm khác  biệt cơ bản là vật liệu compozit gồm nhiều thành phần (cả hữu cơ, vô cơ, cả chất dẻo hoặc không chất dẻo) trong đó chất dẻo không cần phải là chủ yếu. Nên vật liệu compozit thường không có tính dẻo, còn chất dẻo nhất thiết phải có tính dẻo nổi bật.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close