Bài 2 SGK trang 131 hoá học 12 nâng cao

Trong quá trình điện phân KBr nóng chảy, phản ứng nào xảy ra ở điện cực dương ( anot)?

Quảng cáo

Đề bài

Trong quá trình điện phân \(KBr\) nóng chảy, phản ứng nào xảy ra ở điện cực dương ( anot)?

A.Ion \(B{r^ - }\) bị khử

B.Ion \(B{r^ - }\) bị oxi hoá

C.Ion \({K^ + }\) bị oxi hoá

D.Ion \({K^ + }\) bị khử.

Lời giải chi tiết

Chọn B.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close