Bài 2 SGK trang 112 hoá học 12 nâng cao

Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại ?

Quảng cáo

Đề bài

Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?

\(\eqalign{
& A.1{s^1}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^4} \cr 
& B.1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^5} \cr 
& C.1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^1} \cr 
& D.1{s^2}2{s^2}2{p^6} \cr} \)

Lời giải chi tiết

Chọn C.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close