Bài 2 mục III trang 23 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 2 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 23 VBT Sinh học 9: Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

Quảng cáo

Đề bài

Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

A. Kì đầu

B. Kì giữa

C. Kì sau

D. Kì trung gian

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án D. Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì trung gian của chu kì tế bào.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close