Bài 2 mục III trang 21 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 2 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 21 VBT Sinh học 9: Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì nào của nguyên phân? Mô tả cấu trúc đó.

Quảng cáo

Đề bài

 Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì nào của nguyên phân? Mô tả cấu trúc đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cấu trúc của NST

Lời giải chi tiết

Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì giữa của nguyên phân (NST co xoắn cực đại).

Cấu trúc đó gồm hai nhiễm sắc tử chị em (crômatit) gắn với nhau ở tâm động chia NST thành hai cánh. Mỗi cromatit bao gồm chủ yếu một phân tử ADN (axit deoxiribonucleic) và prôtêin loại histon.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close