Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 7 SBT sử 9

  Giải bài tập 1 trang 7 SBT Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 8 SBT sử 9

  Giải bài tập 2 trang 8 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (Đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô trống trước các câu sau

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 9 SBT sử 9

  Giải bài tập 3 trang 9 sách bài tập Lịch sử 9. Quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

 • pic

  Bài 4 trang 9 SBT sử 9

  Giải bài tập 4 trang 9 sách bài tập lịch sử 9. Nội dung chính của cuộc cải tổ ở Liên Xô vào cuối những năm 80 của thế kỉ XX

 • pic

  Bài 5 trang 10 SBT sử 9

  Giải bài tập 5 trang 10 sách bài tập Lịch sử 9. Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã dẫn đến những hậu quả ra sao?

Gửi bài