Quảng cáo
 • pic

  I. Tình huống - vấn đề - Bài 2: Liêm khiết

  Giải câu hỏi 1, 2, 3 trang 8, 9 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 8. Ở nhà trường, chúng ta thường thấy các hiện tượng sau đây đã xuất hiện: Trong giờ làm bài kiểm tra, bài thi học kì, ....

 • pic

  II. Hành động - Bài 2: Liêm khiết

  Bài học về đạo đức và ý thức công dân rút ra từ bài "Liêm khiết".

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài