Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 6 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 6 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 6 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 6 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào các ô ☐ đầu các câu sau.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 7 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 7 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền con số chính xác vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

 • pic

  Bài 4 trang 7 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 7 sách bài tập Lịch sử 6. Theo em, âm lịch và dương lịch khác nhau ở những điểm nào ?

 • pic

  Bài 5 trang 7 SBT sử 6

  Giải bài tập 5 trang 7 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy vẽ trục thời gian thể hiện các sự kiện lịch sử quan trọng dưới đây

Gửi bài Gửi bài