Quảng cáo
 • pic

  Bài 19.1, 19.2, 19.3 trang 45,46 SBT Vật lí 10

  Giải bài 19.1, 19.2, 19.3 trang 45,46 sách bài tập vật lý 10. Hai người cùng khiêng một thanh dầm bằng gỗ nặng, có chiều dài L. Người thứ hai khoẻ hơn người thứ nhất. Nếu tay của người thứ nhất nâng một đầu thanh thì taỵ của người thứ hai phải đặt cách đầu kia của thanh một đoạn bằng bao nhiêu để người thứ hai chịu lực lớn gấp đôi người thứ nhất ?

 • pic

  Bài 19.4, 19.5, 19.6 trang 46 SBT Vật lí 10

  Giải bài 19.4, 19.5, 19.6 trang 46 sách bài tập vật lý 10. Một người đang quẩy trên vai một chiếc bị có trọng lượng 50 N. Chiếc bị buộc ở đầu gậy cách vai 60 cm. Tay người giữ ở đầu kia cách vai 30 cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy (H.19.2).

 • Quảng cáo