Quảng cáo
 • Lý thuyết Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ

  Lựa chọn biểu đồ tranh hay biểu đồ cột

  Xem chi tiết
 • Giải câu hỏi mở đầu trang 93

  Bảng dưới cho biết số lượng các loài động vật tại Thảo Cầm Viên, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14-7-1869, thời điểm Thảo Cầm Viên chính thức mở cửa đón khách vào xem. Vuông khẳng định: Tớ sẽ dùng biểu đồ cột để biểu diễn bảng thống kê trên. Tròn thắc mắc: Biểu diễn bằng biểu đồ tranh được không nhỉ? Theo em, những loại biểu đồ nào phù hợp để biểu diễn dữ liệu trong Bảng 5.1?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Giải mục 1 trang 93, 94

  Cho biểu đồ Hình 5.1. Lập bảng thống kê cho dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ. Nếu biểu diễn dữ liệu này bằng biểu đồ tranh thì nên chọn mỗi biểu tượng biểu diễn cho bao nhiêu vé?

  Xem chi tiết
 • Giải mục 2 trang 94, 95

  Biểu đồ Hình 5.2 cho biết cân nặng thai nhi chuẩn tại một số thời điểm trong thai kì. Ta có thể dùng biểu đồ đoạn thẳng để biểu diễn dữ liệu hay không?

  Xem chi tiết
 • Giải mục 3 trang 95, 96

  Cho bảng thống kê về cỡ áo của học sinh lớp 8A như trong Bảng 5.2. Nên dùng biểu đồ nào để biểu diễn dữ liệu đã cho và giải thích tại sao trong các trường hợp sau: a) So sánh tỉ lệ học sinh của lớp 8A theo cỡ áo? b) So sánh số lượng cỡ áo mỗi loại của nam và nữ?

  Xem chi tiết
 • Giải bài 5.4 trang 97

  Biểu đồ Hình 5.6 biểu diễn số lượng các bạn lớp 8A tham gia các câu lạc bộ. a) Cho biết đây là biểu đồ gì? Mỗi biểu tượng ứng với bao nhiêu học sinh? b) Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột biểu diễn dữ liệu này.

  Xem chi tiết
 • Giải bài 5.5 trang 97

  Bảng thống kê bên cho biết số lượng khách đánh giá chất lượng dịch vụ của một khách sạn. a) Vẽ biểu đồ tranh, biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên. b) Nếu muốn biểu diễn tỉ lệ khách hàng đánh giá theo các mức đánh giá trên, ta cần dùng biểu đồ nào để biểu diễn?

  Xem chi tiết
 • Giải bài 5.6 trang 97

  Cho biểu đồ Hình 5.7. Hãy lập bảng thống kê biểu diễn số lượng huy chương các loại của đoàn thể thao Mỹ và vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê này.

  Xem chi tiết
 • Giải bài 5.7 trang 98

  Bảng sau cho biết khối lượng giấy vụn các lớp khối 8 đã thu gom được. Lựa chọn biểu đồ phù hợp biểu diễn bảng thống kê này. Vẽ biểu đồ đó.

  Xem chi tiết
 • Giải bài 5.8 trang 98

  Bảng thống kê sau biểu diễn số huy chương vàng trong hai kì SEA Games năm 2017 và 2019 của đoàn thể thao Việt Nam, Thái Lan. a) Vẽ biểu đồ để so sánh số huy chương của mỗi quốc gia đạt được qua hai kì SEA Games. b) Vẽ biểu đồ so sánh số huy chương của Việt Nam và Thái Lan trong mỗi kì SEA Games.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo