Quảng cáo
 • Bài đọc 1: Đàn gà mới nở

  Nối đúng. Gà mẹ làm gì để che chở gà con? Đánh dấu tích vào ô thích hợp. Những hình aarnh nào tả đàn gà con đẹp và đáng yêu? Đánh dấu tích vào ô thích hợp. Gạch chân các từ ngữ chỉ đặc điểm trong những câu sau. Các từ nói trên trả lời cho câu hỏi nào.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Bồ câu tung cánh

  Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Vì sao người ta dùng bồ câu để đưa thư. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm. Xem hình ở trang 3, hỏi đáp với các bạn về vật nuôi theo mẫu. Con gì thế nào. Dựa vào kết quả quan sát và trao đổi ở tiết trước, hãy viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) về tranh (ảnh) vật nuôi em yêu thích. Trang trí đoạn viết bằng tranh (ảnh) vật nuôi em sưu tầm, vẽ hoặc cắt dán.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo