Quảng cáo
 • pic

  Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

  Soạn bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất trang 3 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Câu 2. Có thể chia 8 câu tục ngữ trong bài thành mấy nhóm? Mỗi nhóm gồm những câu nào? Gọi tên từng nhóm đó?

 • pic

  Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

  Soạn bài Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) đầy đủ trang 6 SGK ngữ văn 7 tập 2 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

 • Quảng cáo
 • pic

  Tìm hiểu chung về văn nghị luận

  Soạn bài Tìm hiểu chung về văn nghị luận trang 7 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Câu 1. Đọc bài văn "Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội" (Tr.9-10 SGK Ngữ văn 7 tập 2) và trả lời câu hỏi.

Gửi bài Gửi bài